00000.jpg

很喜歡這個玩家分享的這個夜店
下載網址:
http://martinecoppens.blogspot.com/search/label/Uploads%3A%20Lots

很符合我對夜店的想像
可惜的是,下載回來的檔案東缺西缺的
要自己補齊
有時明明自己也有安裝
他就是不會自動補上???

不囉嗦~~看以下我的試玩報告~~

 0114.jpg 0117.jpg 0120.jpg 0122.jpg 0123.jpg 0124.jpg 0127.jpg 0130.jpg 0131.jpg 0135.jpg 0140.jpg 0141.jpg 0142.jpg 0143.jpg 0145.jpg 0146.jpg 0148.jpg 0149.jpg 0151.jpg

全站熱搜

nonoduck(東媽) 發表在 痞客邦 留言(2) 人氣()